Debaty ,,Horyzonty Edukacji”

Od wielu lat edukacja dzieci i młodzieży jest w Polsce gorącym tematem. Można by powiedzieć, że przysłowiowym “gorącym kartoflem”, którego nikt nie chce trzymać w dłoni. Dlatego przerzucany jest z ręki do ręki. My chcemy powiedzieć “Stop! Sprawdzam” i zainicjować dyskusję, co trzeba w tym systemie zmienić, a co pozostawić, aby Polska zaczęła nadążać za pędzącym naprzód światem. Bo chodzi o to, żeby nasze dzieci były za pan brat z rozpędzoną rzeczywistością zmian technologicznych i ekologicznych. Żeby znały te tematy ze szkoły i w szkole uczyły się ich rozwiązywania. Dlatego podejmujemy wyzwanie. 

Debaty “Horyzonty Edukacji”

W ostatnich dniach września w Bydgoszczy Fundacja Kultury Pozytywka organizuje debaty dotyczące szeroko rozumianej edukacji m.in. dzieci i młodzieży, w tym również edukacji artystycznej.

Festiwal „Pozytywka” jest wydarzeniem, w centrum którego stoi dziecko i jego pełen fantazji oraz magii świat. Dziecko jest ruchem, drogą i przemianą. Jest istotą, którą my –  dorośli – staramy się ukształtować i przygotować do życia w świecie, do którego nie mamy teraz dostępu. Temu właśnie służy proces edukacji, który z założenia jest skierowany w stronę przyszłości. Ale dziecko jest też rodzicem dorosłego i tajemniczą zapowiedzią tego, co ma dopiero nadejść. Dlatego tak ważne jest, aby ów rodzic, zanim sam kiedyś, być może, stanie się rodzicem w podstawowym tego słowa znaczeniu, był człowiekiem jak najbardziej świadomym, szczęśliwym i wykorzystującym wszystkie ludzkie możliwości. Chociaż edukacja kojarzy się głównie ze szkołą, jej codziennym praktykami i jest przedmiotem badań różnych dyscyplin humanistycznych, to dotyczy ona każdego aspektu naszej rzeczywistości. Stały namysł nad nią jest niezbędny, aby modyfikacje sposobów i celów kształtowania nie tylko młodych ludzi odbywały się równolegle do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, ale miały na uwadze również to, co może wydarzyć się jutro.

Wyjątkową okazją do refleksji na temat edukacji, zwłaszcza edukacji kulturalnej, będzie cykl spotkań zorganizowanych w ramach Festiwalu „Pozytywka” i noszących wspólną nazwę „Horyzonty Edukacji”. Przy współpracy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk udało się zaprosić do debaty osoby reprezentujące różne kierunki badań oraz praktyków, którzy na co dzień związani są z edukacją. To osoby, których dotychczasowa działalność naukowa, organizacyjna, polityczna, publicystyczna, edukacyjna, kulturalna uchyliła przed nami wszystkimi drzwi do innego, bardziej mądrego, dobrego i sprawiedliwego świata.

Naszym celem nie jest namysł nad programem czy systemem edukacji w sensie administracyjnym. Chcemy inspirować do zmian w rozumieniu celów i zmian w edukacji w kontekście dynamicznych i niepokojących przeobrażeń współczesnego świata. Chcemy też, aby debaty były okazją do namysłu, bez którego rozwiązywanie bieżących problemów ma zawsze charakter prowizoryczny i nie prowadzi do uporania się z dylematami przekraczającymi “techniczne” rozstrzygnięcia. Wiemy już dziś, że duża część tych  problemów generuje nieodwracalne skutki zagrażające podstawom naszego istnienia w wymiarze  biologicznym i cywilizacyjnym. Bez stawiania trudnych pytań w duchu dialogu i rzeczowej rozmowy nie mamy szans na zmianę rzeczywistości, tak aby stała się bezpiecznym, przyjaznym i otwartym domem nie tylko dla nas, ludzi, i dla pozostałych istnień obecnie zamieszkujących naszą planetę, ale również dla tych, których czas powinien dopiero nadejść.

Chcemy, aby Debaty były czymś więcej niż spotkaniem teoretyków. Planujemy swobodną dyskusję i wymianę poglądów, dotyczącą także formy spotkania.

Zaprosiliśmy do współpracy wybitne osobowościami nauki związane m.in. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim, Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN, WSPS Warszawa, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zaprosiliśmy również do dialogu wybitne osobowości działające na styku kultury i edukacji dla młodzieży:

Iwonę Waszkiewicz – Wiceprezydenta Miasta,  Dorotę Buchwald z Instytutu Teatralnego w Warszawie, Łukasza Kosińskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Sławomira Czarneckiego Dyrektora Parku Kultury// Młyny Rothera w Bydgoszczy.

– – –

Partnerami realizacji debat będą: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii NaukWojewództwo Kujawsko Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Bydgosta Sp. z.o.o, Grupa Moderator, Business Network International (BNI), Młyny Rothera/Młyny w Budowie, BluStreamTV.

Organizator: Fundacja Kultury Pozytywka

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny (limitowana ilość miejsc)-  obowiązują zapisy: pozytywka.festiwal@gmail.com

Całość debat będzie transmitowana online na platformie YouTube i na profilach społecznościowych fundacji.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie 
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Loga
Loga

Loga

Loga
Loga
Loga
Loga
Loga
Loga
Loga
Loga
logo