Marta Trudzińska – GORDONKI

Zajęcia gordonowskie dla najmłodszych, LPKiW Myślęcinek, 28.08.2020, godzina 10:00

Zajęcia według teorii Edwina Eliasa Gordona przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-3 roku. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe zarówno do nauki mowy, jak i muzyki. Możliwości mózgu są wtedy największe. Później poziom zdolności muzycznych gwałtownie spada, dlatego warto wykorzystać ten czas jak najlepiej. Spotkania zapewniają możliwość rozwoju wrodzonej wrażliwości muzycznej oraz płynnego przejścia przez kolejne etapy rozumienia muzyki. Dzieci osłuchują się z różnorodnymi melodiami i rytmami. Ponadto rozwijają swój naturalny instrument – głos. Dodatkowo pogłębiają więzi z rodzicami oraz rówieśnikami. Dzieci podczas zajęć mogą spontanicznie i swobodnie reagować na muzykę, dzięki czemu budują poczucie własnej wartości. Udowodniono, że uczestnicy zajęć wykazują łatwość w uczeniu się języka ojczystego i obcego. Są bardziej skoncentrowane podczas wykonywania różnorodnych czynności oraz chętniej uczą się nowych umiejętności poprzez otwartość na świat. Każde spotkanie to zagłębienie w różnorodny świat muzyki przy pomocy śpiewu, ruchu i dodatkowych atrakcji w formie piłeczek, kolorowych chusteczek czy baniek mydlanych.

Zajęcia dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat

Zajęcia prowadzić będzie Marta Trudzińska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ukończyła dwa kierunki- prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych na wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie na tej samej Uczelni. Otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięciaw nauce oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w twórczości artystycznej. 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3.png
Miasteczko Festiwalowe – Myślęcinek – tereny przy padokach dla koni