Wydarzenie towarzyszące – WAKACJE Z LALKAMI

Pokaz finałowy, wieńczący rezydencję artystyczną
2.09.2018 godzina 15, Teatr Polski

 

Przez kilka tygodni rezydenci z Rzeszowa – Henryk Hryniewicki i Dagmara Jemioła – Hryniewicka pracowali z dziećmi – podopiecznymi bydgoskiej Pieczy Zastępczej nad wspólnym spektaklem lalkowym. Premierowy pokaz spektaklu, na który serdecznie zapraszamy odbędzie się podczas Pozytywki w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Projekt nosi nazwę Wakacje z lalkami i został dofinansowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy.