Młodzieżowa grupa teatralna 13+ – KRÓLOWA ŚNIEGU

Wydarzenie towarzyszące, Spektakl młodzieżowej grupy teatralnej, Park im. Jana Kochanowskiego, 1.09.2019, godzina 11:30

„Królowa śniegu” to baśń nie do końca znana współczesnemu młodemu pokoleniu. Pomysł na jej wystawienie mieli… aktorzy. Sama sceniczna adaptacja utworu skłania się ku wizji uwspółcześnionej, nieco przeobrażonej… Istotnym elementem przedstawienia jest pokazanie, że tylko bycie z drugim człowiekiem, autentyczna troska o drugiego może kruszyć lód… A jest to tym istotniejsze w świecie, w którym zanika umiejętność spoglądania na drugiego, w którym brakuje umiejętności odczuwania uczuć innych niż te, które wskazują na nas samych, samouwielbiających się i wspaniałych.

Spektakl dla widzów w każdym wieku

Grupa teatralna 13+ działa przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie. Powstała w 2015 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Zielonczynie i początkowo obejmowała dzieci z tej miejscowości. Nazwa grupy nawiązuje do trzynaściorga młodych aktorów, którzy dali początek grupie teatralnej, zaś plus został dodany… na dobrą wróżbę, w nadziei na rozrośnięcie się zespołu. Rzeczywiście tak się stało: obecnie w kole działa ponad dwadzieścioro uczestników! Od 2016 roku grupą opiekują się dwie osoby: Agnieszka Żarnowska i Jakub Stachowicz.

WSTĘP WOLNY