Teatr Chorea 'Dzień dobry Pinky Mouse’

Koncert familijny, 24 sierpnia 2023 (czwartek), godz. 17:00, Teatr Kameralny. Koncert biletowany.

Lubi liczyć dziury w serze, kocha kolor różowy, a kiedy się zdenerwuje, to wyrzuca wszystko przez okno. Mowa oczywiście o myszce Pinky Mouse, która wraz z zespołem porwie nas do tańca podczas festiwalowej Gali Otwarcia. 

Legendarny łódzki Teatr Chorea zabierze nas w muzyczną podróż przez swing, jazz, polską piosenkę lat 50tych i ludowe tradycje. Wspólnie posłuchamy kilkunastu utworów Nataszy Zylskiej w zupełnie nowych aranżacjach, bawiąc się doskonale niezależnie od wieku. To wydarzenie pomyślane dla kilku pokoleń Waszej rodziny!

Poza tym, jak na prawdziwe widowisko przystało, spodziewajcie się Szalonych Myszek, wystrzałowych kostiumów, bajecznej scenografii i niespodziewanych zwrotów akcji!

Koncert dla całej rodziny
Czas trwania: 60 minut

Pin­ky Mo­use Band wystąpią dla nas w skła­dzie:
Pin­ky Mo­use – Anna Ma­szew­ska
Chór Du­żych My­szek – Jo­an­na Chmie­lec­ka, Ola Shaya, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Mysz­ki gra­ją­ce na in­stru­men­tach:
Klar­net, flet po­przecz­ny – To­masz Ro­do­wicz
In­stru­men­ty kla­wi­szo­we, syn­te­za­to­ry –  Grze­gorz Fajn­gold
In­stru­men­ty per­ku­syj­ne – An­drzej Pejo Siecz­kow­ski
Kon­tra­bas – Ka­mil Guź­ni­czak
W kon­cer­cie weźmie udział także Ta­jem­ni­czy Ko­cur – Ma­ciej Trze­beń­ski

BRAK WOLNYCH MIEJSC